Kostel představuje chrám, kterým je každý křesťan a každé křesťanské společenství.

Naše kostely

 

Jiřice jsou jednou z prvních vesnic, založených želivským klášterem v místech bývalého pohraničního hvozdu "Borek". Nejstarší písemnou zmínku o vsi najdeme v bule papeže Honoria II. z roku 1226, kde je uvedena jako součást majetku želivského kláštera pod názvem "Velké Juřice".