"Z milosti boží jsem, kdo jsem." (1 Kor 15,10)

Farnost v Jiřicích je propojena s kněžími želivského kláštera!

 Jiřice jsou jedna z nejstarších vesnic, založených želivskými premonstráty v místech bývalého pohraničního hvozdu Borek. 

P. Tadeáš Róbert Spišák, O.Praem.

opat, správce farnosti

 


P. David Peter Palušák, O.Praem.  

farní vikář v Želivě, kaplan pro mládež

 


P. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem.

emeritní opat