Kostel sv. Jiří ve Lhoticích s dřevěnou zvonicí

09.01.2021

V jiřické farnosti se nachází farní Kostel sv. Jakuba Většího (sv. Jakuba staršího), apoštola, a kostel filiální ve Lhoticích, který je zasvěcen sv. Jiří. 

Barokní jednolodní kostel z l. 1707-8 na místě staršího kostela, pravděpodobně ze 14. stol. Uvnitř barokní vybavení z doby vzniku kostela. V kostele starší náhrobníky ze 16.-17. stol.  Klidná vesnička severně od Želiva leží v nadmořské výšce 444 metrů. Na hřbitově je pochován jedenáctiletý Oldřich Škroup, syn autora národní hymny "Kde domov můj" Františka Škroupa. Traduje se, že inspiraci pro toto dílo skladatel čerpal právě ze svého pobytu ve Lhotici. Zvonice stojí na okraji hřbitova u kostela sv. Jiří ve Lhotici. Dřevěná zvonice se vzpěradlovou konstrukcí, dole šestiboká, s hranolovou částečně bedněnou zvonovou částí, byla postavena v 16. století. Střecha je stanová, přesahující zvonové patro. Původně byla postavena pro dva zvony, pocházející z let 1544 a 1560. Později byla doplněna konstrukce pro třetí, menší zvon. Zvonice je odborníky označována za jedinečnou pro svoji podobu a výraz.