Farní Kostel sv. Jakuba Většího, apoštola, v Jiřicích

14.01.2021

Vítejte v Jiřicích u Humpolce!

Jiřice jsou jednou z prvních vesnic, založených želivským klášterem v místech bývalého pohraničního hvozdu "Borek". Nejstarší písemnou zmínku o vsi najdeme v bule papeže Honoria II. z roku 1226, kde je uvedena jako součást majetku želivského kláštera pod názvem "Velké Juřice".

Původně gotický kostel, pravděpodobně dílo hutě želivského kláštera z prvé poloviny 14. století. Poprvé je uváděn roku 1350. Z tohoto období se zachovaly obvodové zdi presbytáře s některými okny. Klenba presbytáře je mladší, snad z konce 14. století. Ze 17. století - z doby kolem roku 1650 - pochází sakristie, z třetí čtvrtiny 18. století pak úprava lodi. Nejmladším stavebním prvkem je pseudogotická věž z počátku 20. století.

Milan Caha (Zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 1. A - J. Academia, Praha 1977), 8.3. 2009