Bez společenství není křesťanství!

Aktuality

 

Ne, nechci zde vůbec psát o eutanazii (eu-tchanatos - dobrá smrt), která vůbec není dobrou smrtí, ale maskou, za kterou se ukrývá zoufalství a mnoho dalšího. Chci zde psát o Velikonocích. První Velikonoce, to bylo otroctví v Egyptě. To byla také beznaděj, život bez výhledu do budoucnosti, člověk jako pouhé číslo bez hodnoty. Copak se to neopakuje i...

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. ...

Přinášíme poselství Svatého otce Františka k letošní postní době, která začíná ve středu 17. února. V textu se římský biskup zamýšlí nad evangelijním úryvkem "Teď jdeme do Jeruzaléma" (Mt 20,18) a postní dobou jako časem obnovení víry, naděje a lásky.

Bůh, který nás přivádí do světa a povolává nás ke službě, nám zároveň poskytuje potřebnou pomoc, abychom svému úkolu dostáli. Vidíme to i u samotné Matky BOŽÍ, která je nám největší a nejbližší pomocnicí na cestě do nebe, ale i vrcholným příkladem následování svěřeného povolání. Pán jí přivádí na pomoc Josefa, zdánlivě obyčejného muže, který po...