Není to o kostele, ale o setkání a společné modlitbě!

Program bohoslužeb

Přijďte mezi nás! Není to o kostele, ale o setkání a modlitbě!

Mimořádná mše svatá na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15.8. 2023 v 17:00 hod. v Jiřicích. 

Mše svatá probíhá každou neděli od 8:00 hod.