Není to o kostele, ale o setkání a společné modlitbě!

Program bohoslužeb

Přijďte mezi nás! Není to o kostele, ale o setkání a modlitbě!