Není to o kostele, ale o setkání a společné modlitbě!

Program bohoslužeb

Přijďte mezi nás! Není to o kostele, ale o setkání a modlitbě!

Úterý

19.3.2024

SLAVNOST SV. JOSEFA

17:00 Mše svatá


Neděle
24.3.2024

KVĚTNÁ NEDĚLE
08:00 Mše svatá

za Janu a Jiřího Švecovy, rodiče z obojí strany a pátera Ireneje Hlavačku


Čtvrtek
28.3.2024

ZELENÝ ČTVRTEK
17:00 Mše svatá na Památku večeře Páně


Pátek

29.3.2024

VELKÝ PÁTEK – DEN PŘÍSNÉHO POSTU

16:30 Křížová cesta

17:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY


Sobota

30.3.2024

BÍLÁ SOBOTA – VELKÁ A SVATÁ SOBOTA

18:00 Velikonoční vigilie


Neděle

31.3.2024

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

08:00 Mše svatá / za Josefa Jůzla a rodiče, za rodiče Vackovy

a syna Jiřího, za Josefa a Ludmilu Rýdlovy.

Pondělí

01.04.2024

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

08:00 Mše svatá


Neděle

07.04.2024

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

08:00 Mše svatá / za rodinu Čechovu a Rokosovu


Pondělí
08.04.2024

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
17:00 Mše svatá


Neděle
14.04.2024

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Mše svatá

Za Františka a Boženu Hromádkovy, syny, snachu a vnuka, za Annu a Filipa Pokorných, za Marii a Jana Hertlovy


Neděle

21.04.2024

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

08:00 Mše svatá

za Rudolfa Svobodu, manželku, sourozence a celý rod, za Boženu Krupičkovu, manžela, rodiče a sourozence


Úterý

23.04.2024

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

17:00 Mše svatá


Čtvrtek

25.04.2024

Svátek sv. Marka, evangelisty

17:00 Mše svatá

Neděle

28.04.2024

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

08:00 Mše svatá


Pátek

03.05.2024

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

17:00 Mše svatá


Neděle
05.05.2024

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Mše svatá


Čtvrtek
09.05.2024

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
17:00 Mše svatá


Neděle

12.05.2024

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

08:00 Mše svatá

za Filipa a Annu Pokorných, za Marii a Jana Hertlovy, za Františka a Boženu Hromádkovy, syny snachu a vnuka


Úterý

14.05.2024

Svátek sv. Matěje, apoštola

17:00 Mše svatá


Čtvrtek

16.05.2024

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

17:00 Mše svatá

Sobota

18.05.2024

SRDEČNĚ ZVEME NA SVATODUŠNÍ VIGILII DO OPATSKÉHO KOSTELA V ŽELIVĚ VE 21:00 HOD.


Neděle

19.05.2024

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

08:00 Mše svatá

Za Vladimíra Holendu a rodiče, za rodinu Doležalovu a Zdeňku Medovu a boží požehnání celé rodině


Čtvrtek
23.05.2024

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
17:00 Mše svatá


Neděle
26.05.2024

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 Mše svatá

za rodiče Hendrychovy, syny Jiřího a Josefa, manželku Blaženu, za Marii Dvořákovu, za rodiče Samkovy, dceru Ivanu a za Jana Šmída


Pátek

31.05.2024

Svátek Navštívení Panny Marie

17:00 Mše svatá


Neděle

02.06.2024

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (přesunuto ze čtvrtka)

08:00 Mše svatá s eucharistickým požehnáním

za rodinu Hralovu a Jirákovu


Pátek

07.06.2024

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

17:00 Mše svatá

za rodinu Hromádkovu, Hrůzovu, Farkovu, Valešovu, Dolejšovu

a Rybovu