Kostely v Jiřicích a Lhoticích se staly jubilejními kostely!

09.01.2021

Protože premonstrátský řád 28. listopadu 2020 zahájil jubilejní rok celosvětových oslav devítistého výročí od založení prvního premonstrátského kláštera v údolí Prémontré ve Francii, všude tam, kde premonstráti slouží v pastoraci, mají věřící možnost získat plnomocné odpustky až do 9. ledna 2022. Platí to tedy i pro kostely v Jiřících a ve Lhoticích. 

Co jsou to odpustky?

Ve svátosti smíření se nám samozřejmě odpouštějí hříchy a smazává se jakákoliv vina a hanba. Pán Ježíš se totiž postavil na naše místo a vzal na sebe hřích a všechny jeho důsledky. NIcméně katolická církev má za to, že po našem hříchu zde zanecháváme zraněný svět a jsou věci, které již nelze napravit a vrátit zpátky. Skrze získání odpustků můžeme svolávat boží milost, aby napravila tyto hříchem poškozené okolnosti a vztahy. 

Pokud chce vědět víc o velkém jubileu premonstrátů, navštivte webové stránky: www.premonstrati2021.cz

nebo také Facebookový profil: Premonstrátský řád v Čechách a na Slovensku: https://www.facebook.com/search/top?q=premonstr%C3%A1tsk%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d%20v%20%C4%8Desku%20a%20na%20slovensku