Vítejte na našich stránkách!

Vítejte na stránkách naší farnosti!

Pod zprávu jiřické farnosti patří tyto obce: Jiřice, Lhotice, Hněvkovice, Lhotka, Vitice a Petrovice.

Farnost je v první řadě společenstvím pokřtěných. Nejde o budovy a kostely,  o něž se staráme, ale o všechny lidi dobré vůle, kterým chceme nabídnout radostné poselství Ježíše Krista, přivádět je k setkání s Bohem a s bližními. Ježíš Kristus, který chodil po naší zemi, Boží Syn, nám zjevil, že Bůh je Otcem. Protože jsme přijali poselství Ježíše Krista a stal se naším Pánem a Spasitelem, máme též Boha za Otce. Ve křtu nás Pán Ježíš Kristus přivedl k Bohu      a stali jsme se jeho dětmi. Jako duchovní rodina se setkáváme v kostele na společné bohoslužbě, i při jiných příležitostech a snažíme se upevňovat naše vztahy a sdílet to, co máme společné. Povzbuzujeme se osobní zkušeností s Bohem, který je stále s námi a vstupuje do všech událostí našeho života. "V něm žijeme, pohybujeme se a jsme." (Sk 17,28) Pokud máte zájem o aktuální informace z dění ve farnosti, zveme vás k pravidelné návštěvě našich webových stránek. Pokud chcete být součástí naší farní rodiny, rádi vás uvítáme! Dveře jsou otevřeny pro všechny, kteří chtějí nasytit svou duši.

Kontakt

Jiřice 2

396 01 Humpolec
farnostjirice@gmail.com
+420 604 893 831