Bez společenství není křesťanství!

Aktuality

 

Protože premonstrátský řád 28. listopadu 2020 zahájil jubilejní rok celosvětových oslav devítistého výročí od založení prvního premonstrátského kláštera v údolí Prémontré ve Francii, všude tam, kde premonstráti slouží v pastoraci, mají věřící možnost získat plnomocné odpustky až do 9. ledna 2022. Platí to tedy i pro kostely v Jiřících a ve...