Bez společenství není křesťanství!

Aktuality

 

Bůh, který nás přivádí do světa a povolává nás ke službě, nám zároveň poskytuje potřebnou pomoc, abychom svému úkolu dostáli. Vidíme to i u samotné Matky BOŽÍ, která je nám největší a nejbližší pomocnicí na cestě do nebe, ale i vrcholným příkladem následování svěřeného povolání. Pán jí přivádí na pomoc Josefa, zdánlivě obyčejného muže, který po...

Protože premonstrátský řád 28. listopadu 2020 zahájil jubilejní rok celosvětových oslav devítistého výročí od založení prvního premonstrátského kláštera v údolí Prémontré ve Francii, všude tam, kde premonstráti slouží v pastoraci, mají věřící možnost získat plnomocné odpustky až do 9. ledna 2022. Platí to tedy i pro kostely v Jiřících a ve...